Cuộc sống - Hành Trình Tương Lai Khó Nhưng Thú Vị
Home / Cuộc sống

Cuộc sống

Nhân vô thập toàn

Nhân Vô Thập Toàn - Không Ai Là Hoàn Hảo Cả.

Nhân vô thập toàn: • Ai cũng có nhiều cái sai, sai nhỏ đến sai lớn. Nhưng quan trọng vẫn sống và làm tốt để ít sai và sửa sai. • Muốn lấy trai đẹp gái đẹp nhà giàu tốt tính, lãng mạng, thuỷ chung… lên trời mà kiếm. Bản ...

Chi tiết »

Về quê là thất bại

Về quê là thất bại, hành trình tương lai cho giới trẻ.

Xã hội ngày càng phân hóa giàu nghèo, thời miếng cơm manh áo đã qua, chúng ta đang trải qua một thời kì mới – thời kì mà việc sống như thế nào, vui vẻ ra sao, sống đúng ý nghĩa càng trở nên là những câu hỏi khó cho ...

Chi tiết »