Checklist seo onpage các yếu tố onpage quan trọng

0
1835
Checklist seo onpage các yếu tố onpage quan trọng
Checklist seo onpage các yếu tố onpage quan trọng

Checklist seo onpage các yếu tố onpage quan trọng nhất

Checklist seo onpage: Các yếu tố onpage quan trọng, ghi chú và cài đặt trong quá trình triển khai làm seo website. SEO Onpage gồm các công việc từ cài theme, cài Plugin, tối ưu các seo checklist.

Remove Attachement trong sitemaps

​Cách làm: Đi tới SEO -> XML Sitemaps -> Post Types. Để phần Đa phương tiện ở chế độ Not in sitemap rồi Save.

Title & metas: Đi tới SEO -> ​Post Types. Kéo xuống phần đa phương tiện để Meta Robots ở chế độ noindex.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here