Tháng Hai 24, 2018 - Hành Trình Tương Lai Khó Nhưng Thú Vị

Daily Archives: Tháng Hai 24, 2018

Người thông minh và người trí tuệ

Người thông minh và người trí tuệ

Thế nào là người thông minh và người có trí tuệ hơn người Người thông minh biết bản thân làm được gì, còn người trí tuệ biết bản thân không làm được điều gì. Người thông minh có thể học rất giỏi nhưng lại khó thành công trong làm kinh ...

Chi tiết »