Tháng Năm 6, 2018 - Hành Trình Tương Lai Khó Nhưng Thú Vị

Daily Archives: Tháng Năm 6, 2018

Nhân vô thập toàn

Nhân Vô Thập Toàn - Không Ai Là Hoàn Hảo Cả.

Nhân vô thập toàn: • Ai cũng có nhiều cái sai, sai nhỏ đến sai lớn. Nhưng quan trọng vẫn sống và làm tốt để ít sai và sửa sai. • Muốn lấy trai đẹp gái đẹp nhà giàu tốt tính, lãng mạng, thuỷ chung… lên trời mà kiếm. Bản ...

Chi tiết »